Wat doen wij?

Onze gezinshuiszorg draagt zichtbaar bij aan het welzijn en de ontwikkeling van jongeren die om welke reden dan ook niet thuis kunnen wonen en bij ons geplaatst zijn. Wij hopen het netwerk van de jongeren weer in hun kracht te zetten en tot samenwerking te stimuleren. Richting ouders, begeleidende instanties en andere betrokkenen hanteren wij een constructieve en actieve benadering. We houden het belang van de jongeren in het vizier en zoeken telkens mogelijkheden om de samenwerking met betrokkenen te optimaliseren zodat dit ten goede komt aan de zorg voor de jongeren.

Externe samenwerkingen

Wij hebben een positieve samenwerking met- en reputatie bij de plaatsende instanties. Door actieve deelname aan de activiteiten binnen het netwerk van Lindenhout, leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van deze vorm van gezinshuiszorg.

Onze waarden

Binnen gezinshuis De Haar vinden wij het belangrijk dat jongeren zich kunnen ontwikkelen op hun eigen niveau, zich veilig en gelukkig voelen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen binnen ons gezin en gezinshuis zichzelf kan en mag zijn en dingen kan doen die hij/zij leuk vindt. Ook zullen wij streven naar het organiseren van gezamenlijke activiteiten.